HDP Tatvan adayları Serap Çakmak Genç ve Habip Yeşiltepe röportajı

SİNAN AYGÜL / BİTLİS NEWS - “Sinan Aygül ile 13 Soruda Kent ve Başkan” röportaj dizisinde Bitlis News Seçim Özel sayısının konuğu HDP Tatvan Belediye Eş Başkan Adayları Serap Çakmak Genç ve Habip Yeşiltepe oldu.

Genç ve Yeşiltepe, kentin sorunları ve belediye başkanından beklentileri esas alınarak hazırlanan 13 soruyu Bitlis News okurları için yanıtladı.

Seçim yarışının heyecanlı geçtiği Tatvan’da farklı projeler ve söylemlerle sahaya inen adaylarla Bitlis News için söyleştik.

Belediye eş başkanı olmayı neden istediniz?

Habip Yeşiltepe: Ülkemizde yaşanan siyasal daralmaya vicdanen kayıtsız kalamadığım ve kentimizde yaşayan halkımızın sorunlarının çözümlerine katkıda bulunabileceğime inandığım ve aday oldum.

Serap Çakmak Genç: Kentimiz ve bölgemizde, genel de yaşadığımız ülkede yaşanan olumsuz gidişata güçlü bir şekilde dur demek gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda bu kentte yaşayan ve aktif olarak siyasetin içinde yer alan bir birey olarak kente politik, ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayabileceğime inandığım ve aynı zamanda partimin kadın özgürlük politikasını yaşama taşımayı istediğim için aday oldum.

Seçime katılan partiler arasında partinizin yerel yönetim politikası açısından farkı var mı, varsa nedir? Örneğin nedir “Eş Başkanlık” sistemi?

Serap Çakmak Genç: Biz siyasi kültürümüz gereği temsili demokrasinin ötesinde doğrudan demokrasiyi ve her anlamda eşitlikçi bir anlayışı savunuyoruz. Eş Başkanlık sistemi de bu bağlamda değerlendirilmeli. Her şeyden önce lider sultasını ortadan kaldıran, yetkilerin tek elde toplanmasının önüne geçen böylelikle daha demokratik ve işleyişi mümkün kılan bir sistemdir Eş Başkanlık sistemi. Aynı zamanda, kadın kimliğinin siyasal alanda ötekileştirilmesinin önüne geçmek, kadını toplumsal ve siyasal alanın bir öznesi olduğunu gösterdiği için de önemlidir. Eş Başkanlık sistemini benimseyen bir anlayışın, yetkileri tek elde toplayan anlayışa nazaran daha demokratik, daha şeffaf olduğu aşikardır.

Habip Yeşiltepe: Her şeyden evvel partimizin diğer sistem partileriyle arasında ontolojik farklılıklar var. Biz klasik bir düzen partisi olmadığımızı bu ülkedeki tüm sistem partilerine yürüttüğümüz siyasetle gösterdik. Şeffaf, ötekileştirmeyen, çalmayan, halkıyla barışık ve bütünleşmiş, çok dilli, çok renkli, çok kültürlü bir belediyecilik anlayışına sahibiz bu anlamda diğer partilerle aramızda fark var.

İcraatleriniz içinde ilk 5 kaleminiz nedir? 

Öncelik sıralamamızı toplumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede, birinci önceliğimiz ülkemiz ve özelde kentimizin içinde bulunduğu ekonomik krizin temelini oluşturduğuna inandığımız üretim değil tüketim toplumuna dönüştüğümüz gerçekliğidir. Bu temelde, hayata geçirmeyi düşündüğümüz ilk icraatimiz, kentteki işsizlik sorununa çözüm olmak ve ekonomik hayatı canlandırmak adına ne yapabileceğimizdir.

İkinci olarak belediyeyi halkımızla yönetmeyi mümkün kılmak adına ‘Danışma ve Denetleme Kurulu’nu hayata geçireceğiz.

Üçüncü olarak medeni bir kentin, alt yapı-üst yapı (temizlik, su, trafik, yol, imar vb.)  sorununun olmaması gerektiğine inanıyoruz, buna ilişkin kapsamlı çalışma programımız olacak.

Dördüncü olarak belediye bütçesini rahatlatmak adına alternatif kaynaklar (Üretim tesisleri, uluslararası fonlar, projeler vb.) yaratacağız.

Beşinci olarak kentteki, halihazırda atıl durumda olan,  gençlik ve kadın merkezi sayısını artırmanın yanı sıra, her bir merkezi aynı zamanda bir eğitim, üretim, sanat ve spor merkezine çevireceğiz.

Bu kentte şu konuda bir ilki başaracağım diyebileceğiniz bir projeniz var mı?

Danışma ve denetleme meclisi kurmak ve belediye faaliyetlerini bizzat halkın denetimine açmak bu kentte bir ilk olacaktır.

Belediye'nin kısa, orta ve uzun vade eylem planı için bir ön çalışmanız var mı?

Evet ön çalışmamız var. Seçim beyannamemizde öncelikli projelerimizi sunduk. Örneğin kısa vadede alt yapı, su, temizlik sorununu ortadan kaldıracağız. Orta vadede kentin imar sorununu kalıcı olarak çözümler üreteceğiz. Uzun vadede belediyenin kendi ekonomik gelirleriyle ayakta kalabilmesi için fabrikalar (taş ocağı, parke, beton üretim tesis vb.) kurmak, kendine yetebilecek elektriği üretmek (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji vb.)  gibi planlamalarımız var.

İşsizlik ülkenin önemli bir sorunu, bu durum istihdama dayalı projeleri önemli kılıyor, bu konudaki projeleriniz nedir? Belediye başkanı olunca yerel halk için belediye kadrosunda olmaksızın ilk 1 yıl içinde kaç kişiyi işe sokmak için istihdam garantisi verebilirsiniz?

İstihdam edilecek kişi konusunda net bir rakam vermek çok mümkün değil fakat istihdam konusunda ilkleri başaracağımıza inanıyoruz. Bunu kentimizin ticaret ve üretim potansiyelini geliştirerek başaracağız. Başta belediyelerimizin kuracağı örneğin, taş ocağı, beton santrali ve parke fabrikası ile belli bir alan oluşturacağız. Buna ek olarak, iş insanlarının emek yoğunluklu iş kollarında kentimize yatırım yapmaları için uygun koşullar oluşturacağız. Mesela 300 kişinin istihdamını sağlayacak bir proje ile bize gelen bir yatırımcıya arsa tahsisinden tutun da inşaat sürecine ve sonrasında belediye imkanları ile kolaylaştırılabilecek desteklere kadar bir dizi kalemde yardımcı olacağız.

Genç nüfusun yoğun olduğu bir kentteyiz ve gençlik ne yazık ki eğitim, üretim, spor veya sanatsal faaliyetler yerine işsizlik ya da madde bağımlılığı gibi olumsuz bir pozisyonla anılıyor. Gençler için ne düşünüyorsunuz?

Bu sorunun cevabı zaten soruda var. Şöyle ki, gençliğin gerçekten de kaliteli bir eğitim alması, spor ve sanatsal faaliyetlerle kendini geliştirmesine imkan sağlanması ve tüm bunları yaparken de kendi kendini finanse edebilecek bir gelire sahip olması gerekir. İstihdam sorunu kalmamış işsiz olmayan bir genç sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlere de zaman ayırabiliyorsa madde bağımlısı olabilmesi de çok mümkün olmayacaktır. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Biz bu konuda etkili olabilecek işler yapabileceğimize inanıyoruz.

Yerel yönetimlerin en büyük handikabı ne yapılırsa yapılsın yurttaşın yerel yöneticilere karşı bakış açısının hep şüpheci olması olmuştur. Bunun panzehri her anlamda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi anlayışını esas almaktan geçer. Bu konuda nasıl bir politika izlemeyi düşünüyorsunuz?

Bu konuda toplum hafızasında yer edinen olumsuzluklar tamamen yaşatılanların sonucudur. Şeffaf bir belediyecilik, katılımcılık ile mümkündür. Biz bundan dolayı danışma ve denetleme meclisi ısrarla istiyoruz. Karar alırken halkına soran, verdiği kararı ve sonuçlarını halkıyla paylaşan ve bu konuda hesap vermekten korkmayan bir belediyecilik halk nezdinde şaibeli, şüpheli olmayacaktır.

Aday olduğunuz kent bölgesel anlamda muazzam bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen bugüne kadar potansiyelini açığa çıkaramamıştır. Bunun sebeplerine ilişkin tespitleriniz ve bu konudaki politikalarınız nedir?

Sermaye birikimi güvenli bir ortam ister. Bölgemizde yaşananlar sermaye birikimi sağlamaya uygun olmayan bir ortam yaratmıştır. Bu nedenle turizm gibi orta ve uzun vadede gelir getiren bacasız fabrikalara yatırım yapılmamıştır. Bu bilinçle çevre il ve ülkelerden turist alabilmek için gerekli olan uzun vadeli yatırımların kentimize kazandırılması gerekiyor. Bizde ilçemizde bu konuda yatırım yapma hedefindeyiz. Kentimizin taşıdığı eko turizm, agro turizm, kış turizmi, göl turizmi, tarihi yerler rotası turizmi, krater turizmi potansiyelini açığa çıkaracak projelerle kenti bir turizm merkezi haline getireceğiz.

- Feribot tepesine ‘Seyir Terası ve Sosyal Tesis Alanı’ yapılarak atıl ve ıssız durumda olan bu alan kent turizmine katkı sağlayacak bir alana dönüştürülecektir.

-Kentin turistik anlamda öne çıkarılması için özellikle Van Gölü ile Nemrut Dağı Krater ve Gölü ile ilgili bir dizi proje hayata geçirilecek.

-Van Gölü’nde yapılabilecek su sporlarına paralel ‘Olimpik Yüzme Havuzları’ yapılarak bu alandaki sportif faaliyetleri üst düzeye taşıyacağız.

-Bölgeye hitap edecek düzeyde ‘Dalgıçlık Kursu’ için gerekli altyapı oluşturularak hem bir meslek elemanı olarak ‘Dalgıç’ yetiştirilecek hem de Van Gölü’ne dalış yapma imkanı sunularak bölgedeki ilk ve tek ‘Dalış Turizmi’ alanını oluşturacağız.

Herkesten oy istiyorsunuz ama herkes size oy vermeyecek. Seçimlerin realitesi bu. Seçildiğiniz zaman hizmette ve yönetimde adaleti sağlayabilecek misiniz?

Elbette kentte yaşayan herkesin hizmetlerimizden eşit oranda faydalanması gerekiyor. Seçimden sonra bir kamusal sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Tüm yurttaşlarımıza eşit davranacağız. Bize karşı uygulanan ötekileştirmeyi asla hiçbir yurttaşımıza karşı uygulamayacağız.

Temel belediyecilik faaliyetleri dışında da toplumsal anlamda önemli bir figür olacaksınız. Bu çerçevede kentimizde birlik, beraberlik ve huzurun tesisi ve güçlenmesi için bir ajandanız var mı?

Kentin kanaat önderleri ile toplumumuzun ihtiyaçlarını belirleme ve çözüme kavuşturma konusunda kararlıyız.

Seçilirseniz, 5 yılın sonunda nasıl bir kentte yaşıyor olacağız?

Alt yapı sorunu biten, musluklardan temiz su akan, yolları iyi bir standarda kavuşan, ticaret hacmi gelişmiş, istihdam sorununu büyük ölçüde çözmüş bir kent bırakıp siyaseten emekli olmak istiyorum.

Sahada karşılaştığınız eleştiriler, öne çıkan talepler nelerdir?

1-Esnafımız sakin, huzurlu, bir ortam istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz, onların daha iyi bir ortamda ticaretlerini yapmasını sağlayacağız. Esnafımıza dönük doğabilecek olumsuzluklar karşısında duracağız.

2- Yollar çok çok kötü bir durumda bu sorun müdahale edilecek ilk alan.

3- Gençlerin işsizlik sorunu, madde bağımlılığının yaygın olması gibi çok ciddi sorunları var bunlar asla ihmal edilmemeli.

4- Seyyar satıcılık sorunu; Kentin değişik birkaç yerinde seyyar satıcılara sabit yerler yaparak hem ana caddelerimizde karmaşaya izin vermeyecek hem de seyyar satıcı esnafımızın da ticaretini kolaylaştıracağız.

Bu ve benzeri bir dizi talep ve öneriler aldık.

Son olarak eklemek istediğiniz birşey var mı?

Evet bu soruya aşağıdaki video ile cevap vermek istiyorum. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.